ข่าวประชาสัมพันธ์
( กดดู ที่นี่ ) วันพระ วิสาขปูชา วันอุโบสถ พระสงฆ์ฟังศีล ๒๒๗ ข้อ ชาวพุทธ มีศีล ๘ ข้อ ภาวนา แก้ทุกข (อ่าน 330) 26 พ.ค. 64
กดดู งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง จ. อุบล ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ .. ๑๕ - ๑๖ ม (อ่าน 634) 15 ม.ค. 63
( กดดู ที่นี่ ) ๒๒ -- ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕. มุทิตาจิต แด่ หลวงพ่อสี สิริญาโณ ครูบาอาจารย์ ภิกษุสงฆ์ สา (อ่าน 1128) 28 พ.ค. 62
( กดดู ที่นี่ ) มาฆปูชา ปี ๒๕๖๕ กตัญญู (อ่าน 449) 19 ก.พ. 62
กด เข้า ดู ... ถวายพระพุทธรูป วันที่ ๗ แรม ๑๕ คํ่า ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ แรม ๑๕ คํ่า อยู่ ปฏิบัติธรรม ถึง (อ่าน 417) 13 ธ.ค. 61
( กด เข้าดู ฟัง ) ปฏิบัติธรรม ที่ ผู้ เขียน เคย ได้ เห็น ผล จริง ( เมื่อ ๑๕ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ ศาล (อ่าน 818) 27 มิ.ย. 60
กด ดู ที่นี่ + ( ที่รูป ) .. ดูประวัติ ความเป็นมา ของ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ (อ่าน 1781) 20 พ.ย. 56
กด ดู ที่นี่ + ( ที่รูป ) ... ปฏิบัติธรรม ทุก วินาที ทุก ๆ เวลา ทุก วัน .. สรุป ขั้นตอนการบรรลุ นิพ (อ่าน 1095) 01 ต.ค. 56