ติดต่อเรา
วัดวัดป่าดงใหญ่
วัดป่าดงใหญ่ ๑๓๕ หมู่ ๒ ถนน ๒๔๐๘ กม. ๕ + ๗๑๒ เมตร บ้านแดงหม้อ ประเทศไทย   ตำบลแดงหม้อ  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

Email : wadpadongyai@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :