ข่าวประชาสัมพันธ์
( กดดู ที่นี่ ) ๒๒ -- ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕. มุทิตาจิต แด่ หลวงพ่อสี สิริญาโณ ครูบาอาจารย์ ภิกษุสงฆ์ สา

๑๓ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๕ _n

13083275_1188701731154037_7681840832394101678_n

                                         ผัง  ครูบาอาจารย์   ยังมี อีก มาก ที่ ไม่ได้ นำมาลงไว้ 


                                                        ........................................


                            ๒๒ - ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕    

              จัด  " มุทิตา "  แบบ วิเวก    ...

 { ๑. เมตตา คือ ให้มีความสุข , 

๒.  กรุณา คือ ให้พ้นจากทุกข์ , 

๓.  " มุทิตา คือ แสดงความยินดี กับความดีของผู้อื่น " , 

๔.  อุเบกขา คือ การ ยอมรับความจริง แล้ว วางเฉย มีปัญญา สติ  ความเพียร ...  

พร้อมจะช่วยในสิ่งที่ดี ๆ  ไม่ใช่เฉย แบบ ไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่โง่ ....

 นิยม  เรียก ทั้ง สี่ อย่าง ว่า พรหมวิหาร ๔ แปลว่า เครื่องอยู่ของพรหม อยู่แบบพรหม  มนุษย์ ก็ ทำได้ }


 { ที่จริง การ แสดงออก ทาง พรหมวิหาร ๔ นั้น จะ  ทำได้ ทุก ๆ ที่   ทุกชาติ  ทุกคน 

ทั้ง เทวดา มาร พรหม  เปรต ผี  ฯลฯ 

ทำได้ ทุกๆ ลมหายใจ ทุกวินาที ทุกชั่วโมง ทุกครั้ง ที่คิดได้ ทุกเดือน ทุกปี 

 

     จาก  ๒๒ ถึง  ๒๓ พ.ค. พ.ศ.  ๒๕๖๕ ( ครบ ๙๘ ปี นับ  เริ่ม จาก วันที่หลวงพ่อสี เกิด คือ วันที่ ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๔๖๗ )  


                ... จะ " มุทิตาจิต "  แด่ หลวงพ่อสี สิริญาโณ

ประธานสงฆ์  วัดป่าศรีมงคล  บ้านเปือย   ตำบลโนนกาเล็น  อ.  สำโรง  จ. อุบลราชธานี .....


หลวงพ่อสี  สิริญาโณ ท่านเกิด เมื่อ วันที่ ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๔๖๗

 ที่บ้านเปือย หมู่ที่  ตำบลโนนกาเล็น อำเภอวารินชำราบ ( ปัจจุบันเป็นอำเภอ

สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


ในวัน ๖ ( วันศุกร์ )  แรม ๖ คํ่า เดือน ๖  ( เดือน พฤษภาคม ) ปีชวด ..


ชื่อ นามสกุล เดิม คือ ชื่อ  ศรี  นามสกุล  นามนาง


ท่านบวช เมื่อ อายุ ๒๑ ปี     ใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๔๘๘

      

เวลา ๑๖.๒๐ น.      ที่ วัดบ้านเปือย 


                    เป็นบุตรของ โยมพ่ออินทร์ -  โยมแม่นาง นามนาง


              หลวงพ่อ สี เป็น น้องคนที่ ๒ ของพี่สาวคนโต ( คนที่ ๑ )

         

                                       มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน


                           .......................................


ในงาน แสดง มุทิตาจิต แด่ หลวงพ่อ สี นี้ 

 ก็นิยม ........ 


บำเพ็ญ สร้าง ทำ ปฎิบัติ  ศรัทธา  ทาน  ศีล  ภาวนา   บารมี ๑๐  กุศล ๑๐    มงคล  ๓๘   มุทิตา พรหมวิหาร ๔  โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฯลฯ ...   

ให้ แด่      หลวงพ่อ สี  สิริญาโณ   ประธานสงฆ์ วัดป่าศรีมงคล  บ้านเปือย   ต. โนนกาเล็น   อ. สําโรง    จ. อุบลราชธานี

 ............


                            วิธีการ ..  มุุทิตา  =

" ขอ .................. { ใส่..ชื่อ ....... นามสกุล .....   ฉายา ....... ของ ผู้ที่ เรา ต้องการ จะ ส่ง มุทิตา ไปให้ ) ............. จง อย่า ได้ พราก จาก สมบัติ อัน ( ที่ ) ตน ได้ แล้ว }


.. การ แสดง มุทิตา   จาก ข้อความ ที่ นิยม กัน คือ


ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  จงอย่าได้พราก จากสมบัติอันตนได้แล้ว

 ...  แล้วมา ดัดแปลง เพิ่ม รายละเอียด   ให้ เข้า กับ ท่าน หลวง พ่อ สี   สิริญาโณ  

 ก็จะได้ ว่า 

{ มุุทิตา  =     " ขอ หลวงพ่อ สี   หลวงปู่ สี    สิริญาโณ   จง อย่า ได้ พราก จาก สมบัติ อัน ( ที่ ) ตน  ( ท่าน ) ได้ แล้ว "  }


หลวงพ่อสี ท่านเป็น พระ มหาเถระ. .... 

เป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์... 

เป็นพระกรรมฐาน ... 

เป็นผู้ปฏิบัติภาวนา  ถือธุดงค์วัตร... 

เป็นผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อพ้นจากทุกข์      ...     

เป็น ครูบาอาจารย์ ผู้ ที่มี พรรษาสูง สุด ( ที่ ยังมีชีวิตอยู่ ใน สาย วัดหนองป่าพง  )

เป็น .......... ฯลฯ ........


.. หลวงพ่อสี ท่าน บวช เมื่อ วันที่  ๑๙ กรกฏาคม พ.ศ.. ๒๔๘๘   

เป็นลูกศิษย์ ของ หลวงปุู่ชา  สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ. อุบล ฯ


                     ....................................


 ผู้เขียน ได้ ไปศึกษากรรมฐาน กับท่านหลวงพ่อสี   สิริญาโณ  โดย หลวงพ่อ แสวง อชิโต ( วัดแดงหม้อ ) เป็น ผู้ นำ ผู้เขียน จาก วัดแดงหม้อ ไปฝาก ศึกษาพระธรรมวินัย  เรียนกรรมฐาน กับ หลวงพ่อสี ที่ วัดป่าศรีมงคล บ้านเปือย ต. โนนกาเล็น อ. สำโรง จ. อุบล ฯ  เมื่อ  ๒๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๓๖  ตอน เย็น  ในขณะ ที่  คณะสงฆ์ วัดป่าศรีมงคล กำลัง ทำวัตร เย็น ในศาลา มีหลวงพ่อ สี เป็น ประธาน

โดย มี นาย สัมพันธ์  ชมภูพื้น อดีต กำนัน ตำบลแดงหม้อ ( หลาน หลวงพ่อ แสวง ) เป็นผู้ ขับรถ ปิคอัพ สีขาว พาไปส่ง ที่ วัดป่าศรีมงคล   ... มีหลานชาย ของ หลวงพ่อ แสวง อีกคน หนึ่ง ไปด้วย


รวม  พระ ๒  โยม ๒ ...  ทั้งหมด ไป  ๔  ... โยม  ๒ คน  กลับ   ... 

พระกรรมฐาน ๒ รูป อยู่ภาวนา  ฝึกธุดงค์ ที่ วัดป่าศรีมงคล  

จน กระทั่ง ถึง เมื่อ  ๑  ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ .. หลังจาก ไปร่วม ฉันภัตตาหารเช้า ที่บ้านโยม กับ ครูบาอาจารย์ จากวัด สาขา ของหลวงปู่ชา + ผู้เขียน ก็ไปด้วย ..  ... 

แล้ว ผู้ เขียน ก็ ได้ กลับ ไป ฝึก กรรมฐาน อยู่ ที่ วัดป่าศรีมงคล กับ หลวงพ่อ สี ต่อไป  ..

หลวงพ่อแสวง ลา หลวงพ่อ สี ในงาน นั้น หลังฉันเสร็จ แล้ว นั่งรถ ที่มีโยมไปรับ  แล้ว เดินทางกลับ  เมื่อ หลวงพ่อแสวง กลับ ถึง บ้าน แดงหม้อ 

ท่านก็  ได้ เริ่ม สร้าง วัดป่าดงใหญ่ เมื่อ  ๑  ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่บริเวณ ป่าดงใหญ่  อยู่ ทางทิศใต้ ของ บ้านแดงหม้อ.  ป่าดงใหญ่ หรือ เรียก ว่า บ้านเก่าแดง ( บ้านเก่า แดง คือ บ้านแดง ( มีต้นแดง มาก )   เคย อยู่  และ ร้าง ไป ..  แล้ว ย้ายไปอยู่   ที่ บ้านแดงหม้อ ใน ปัจจุบัน ) ....


หลวงพ่อแสวง รู้จัก กับ หลวงพ่อสี  มานาน แล้ว )


.................................................................................


หลวงพ่อ สี  ท่าน จะ เน้น ๆ .. ว่า

.... ให้ นักภาวนา   

" ทำใจ ให้เป็น กลาง..... 

ไม่เอาดี   

ไม่เอาชั่ว .... 

ทำให้เป็น กลาง ๆ " ..........

( แต่ว่า ...จะ ทำ + จะสร้าง แต่ สิ่ง ที่ ดี ๆๆๆ   +    จะ ละ   จะ เลิก ในสิ่ง ที่ ชั่ว ๆ ต่อไป ๆๆๆ ...


 มี ข้อมูล หนังสือสุทธิ หลวงพ่อ สี สิริญาโณ ........ กดดูที่ นี่  --->... https://drive.google.com/drive/folders/0B1KSCbG-kn6EcFY4NklCQ1hwek0


     .....................................


... ครูบาอาจารย์ ภิกษุสงฆ์ สามเณร ปะขาว ชี ญาติโยม คารวะ ฟังโอวาทธรรม หลวงพ่อสี สิริญาโร ที่ ศาลา นอก วัดป่าศรีมงคล ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ กด ดูที่นี่ --->  .. https://fb.watch/5LYDHOxzM4/


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252 KB
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,10:23   อ่าน 1217 ครั้ง