.... วัดป่าดงใหญ่ เลขที่ ๑๓๕ ถนน ๒๔๐๘ กม. ๕ + ๗๑๒ เมตร หมู่ ๒ บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ ภาคอีสาน ประเทศไทย ทวีปเอเซีย .... สอน ฝึก ปฏิบัติ ภาวนา เพื่อ ความพ้น จาก ทุกข์ ... เพื่อ ความ สุข จาก อริยะ ทั้ง ๘ .... ..... " ไม่ได้ บวช มา ทำ เล่น ๆ นะ." .... .... ภาวนา ตลอด ปี .... วันอาสาฬหปูชา ดวงจันทร์เต็มดวง เพ็ญ ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๘ จันทรคติ ปีขาล ตรงกับ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้าย ของฤดูร้อน ... วันเข้าพรรษา วันอธิฏฐาน เข้าพรรษา คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ปกติวาร ปกติมาส จันทรคติ ปีขาล เป็นวันแรกของ ฤดูฝน ... วันปวารณาออกพรรษา คือ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันเพ็ญ ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๑๑ จันทรคติ ปกติวาร ปกติมาส ปีขาล ... วันเริ่มต้น ถวาย กฐิน คือ วันอังคาร แรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ... วัน สิ้นสุด เขตการถวาย กฐิน คือ วันอังคาร ที่ ๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๑๒ จันทรคติ ปีขาล ปกติวาร ปกติมาส เป็นวันสุดท้ายของฤดูฝน ... วัน พุธ ที่ ๙ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ปกติวาร ปกติมาส เริ่มต้นฤดูหนาว ... " ปฏิบัติธรรม เพื่อความสุข พ้นทุกข์ " ตั้ง แต่ วัน ศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แรม ๑๒ คํ่า เดือน ๓ ถึง วัน เสาร์ ที่ ๑๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ แรม ๑๓ คํ่า เดือน ๓ ... อาจจะ ต่อ + วันพระ แรม ๑๔ คํ่า วัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดป่าดงใหญ่ ถนน ๒๔๐๘ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๒ บ้านแดงหม้อ ต. แดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ ภาคอีสาน ประเทศไทย เนื่องใน โอกาส ครบ รอบ ๙๒ ปี เต็ม .. ของ หลวงพ่อ แสวง อชิโต ( ชมภูพื้น ) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ... หลวงพ่อ แสวง ชมภูพื้น อชิโต ท่าน เกิด เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่ บ้านแดงหม้อ ท่าน อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ พระอุโบสถ วัดแดงหม้อ ... หลวงพ่อ แสวง ผู้ ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เมื่อ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ .................................... หลวงพ่อ แสวง ท่านเป็น อาจารย์ สอนธรรม องค์ แรก ก่อน ที่ หลวงพ่อ แสวง ท่านจะพา พระประสิทธิ์ ฐานธมฺโม ( แววศรี ) ซึ่งเกิด ๒๘ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่บ้านแดงหม้อ บวช เมื่อ วันที่ ๒ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๓๖ ไป ฝาก กับ หลวงพ่อศรี สิริญาโณ ( ชื่อเดิม คือ ศรี นามนาง ต่อ มา เปลี่ยนเป็น สี ) ท่านเกิด ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่บ้านเปือย บ้านเปือย ต. โนนกาเล็น ท่าน บวช ๑๙ ก.ค. พ.ศ. ๒๔๘๘ จำวัดอยู่ ที่ วัดป่าศรีมงคล บ้านเปือย ต. โนนกาเล็น อ. สำโรง จ. อุบล ฯ ... จาก วัดแดงหม้อ กำนันสัมพันธ์ พาไป ไปในช่วง ค่ำของ วันที่ ๒๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้ว ก็ พัก ภาวนา อยู่ กับ หลวงพ่อสี ที่ วัดป่าศรีมงคล หลายคืน หลายวัน จนถึง หลังฉัน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อ แสวง จึง ได้ เดินทาง กลับ มา ที่ วัดบ้านแดงหม้อ และ ได้ ริ เริ่ม ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ ที่ ป่าดงใหญ่ ( บ้านเก่าแดง ) บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของบ้านแดงหม้อ ตามคำแนะนำ ของ หลวงพ่อ สี ... ส่วนพระ ประสิทธิ์ ยัง อยู่ กับ หลวงพ่อ สี ที่วัดป่าศรีมงคล เพื่อ ฝึก กรรมฐาน จนกว่า จะ พ้นจาก ทุกข์ ฯลฯ หลวงพ่อ แสวง ผู้ เริ่ม ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เมื่อ วันที่ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ .................................... โดยการ จัด " งานปฏิบัติธรรม " ตั้ง แต่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เช้า วันที่ ๑๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ เพื่อ สร้าง บุญ ทำ จัด ปฏิบัติ บำเพ็ญ บุญ เมตตา จาคะ มุทิตา อนุโมทนา กุศล ศรัทธา ปีติ สุข พหูสูต ธุดงค์ ๑๓ วัตร ๑๔ วิมังสา ความเพียร อดทน กตัญญู กตเวที ศีล สติ สมาธิ ปัญญา มรรค ผล นิพพาน ฯลฯ ... เพื่อ อุทิศผล ทั้งหลาย ทั้งปวง .. อุทิศให้ แด่ หลวงพ่อ แสวง อชิโต ( ชมภูพื้น ) หรือ พระครูสุนทรพัฒนากร ผู้ ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ( เมื่อ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ อดีต เจ้าอาวาส วัดป่าดงใหญ่ ) ++ เจ้าอาวาส วัดแดงหม้อ + อุทิศให้ อื่นๆ ใน ๓๑ ภูมิ ....................... ตาราง เวลา ในการ ภาวนา ใช้ ตาราง เวลา จาก ใน วันพระ ... จริง ๆ เรา ปฏิบัติธรรม ตลอด เวลา อยู่แล้ว ... ... ปฏิบัติธรรม ที่ วัดป่าดงใหญ่ การ แต่งกาย สุภาพ ปิด บน คือ หลุม คอ ปิด ล่าง ปิดสะดือ ปิดครึ่งแข้ง ชุด ขาว ... จาก เวปไซต์ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ .. http://wadpadongyaibandangmoh.com ... เพื่อ จะ ดู ๐๐๖.๐๕.๐๐ ตาราง ข้อวัตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงใหญ่ ๑ หน้า - สำหรับการผสาน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB ... ดู 618 .... กด เพื่อ ดู http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/download-document .... .... เข้า ฟัง วิทยุ ธรรม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ... *** ฟังเสียงจาก ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " ปัจจุบันธรรม " ใน ตอน เช้า ประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ได้ทุกวัน *** โดยฟังได้ จาก .. . .. https://radio.plathong.net/main/radio10/8420. ….. ... และ รับ สื่อ ธรรมมะ { กด ที่ ... " รับ+ดึง เอกสารสื่อตาราง ธรรม " } ได้จาก ได้ จาก ... http://www.wadpadongyaibandangmoh.com... ……… .. หรือกด .. http://www.wadpadongyaibandangmoh.com.... ... .……… .... ... หรือ ฟัง ดู จาก ทางกล้อง ... ....................................................... . ... หรือ ฟังได้ จาก ..... ยูทูป ฟัง ดู ได้ โดย พิมพ์ ชื่อ ใน ข้อ ๐๐๑. และ ข้อ ๐๐๒. แล้ว กด " ค้นหา " ใน ยูทูป .. ๐๐๑. " PHRAPRASIT THANADHAMMO " ... กด ค้นหา -----> … ๐๐๒. " wadpadongyai ban deangmo " ... กด ค้นหา -----> ….……… .... ... ... แผนที่ ไป วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ... พิมพ์ .." วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " ... หรือ พิมพ์ " ( 15.281726 , 104.501601 ) " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ .. ... .. { เส้น ลองจิจูต ๑ องศา เวลา จะ ต่างกัน ๔ นาที } ... { พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ ที่ศาลา คือ ละติจูด = Latitude ( เส้นรุ้ง = เส้นแนวราบ , นอน ) ๑๕ องศา ๑๖ ลิปดา ๕๔.๒๑ ฟิลิปดา เหนือ * และ ลองจิจูด = Longitude ( เส้นแวง = เส้นแนวตั้ง , ยืน ) ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดา ๕.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก .... .. ที่ตั้ง กด ... https://www.google.com/…/วัดป่…/@15.1588075,104.4505859,11z/ ... ...
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
25 06 2561 14.47 น. Kharinthip Boonprasit 13 นาที · ข้าพเจ้าขอบริจาคอวัยวะที่สามารถใช้ได้ให้กับสภากาชาดไทยและบริจาคร่างกายให้กับวัดป่าดงใหญ่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกรรมฐานหมวดพิจารณาร่างกาย ส่วนหลักฐานที่เขียนไว้มีใบบริจาค (626/0) 25 มิ.ย. 61
ข้อมูล ทั้งหมด เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๗ น.-๑๔.๐๘ น. ณ พื้นที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบล ฯ (1444/1) 21 ธ.ค. 57
ของ หาย ๑๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ (1298/0) 19 ธ.ค. 57
ของ ที่หาย ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖ ... เจอ ๑๗ มี.ค. ๕๕๗ ... ก็ มี มีดโกน ธัมกรก (ที่กรองนํ้า) + .. + อื่น ๆ ที่ได้คืน (1551/1) 20 มี.ค. 57
ทำไม ต้องบวช (1594/1) 13 พ.ย. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสาขปูชา ปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันเพ็ญ เดือน ๖ (เดือน ๗ เพราะ ว่า อธิกมาส
วิสาขปูชา ปี ๒๕๖๖ ที่ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ วันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ฤดูร้อน ปกติกวาร จันทรคติ ปีเถาะ วันที่พระ ลงฟังปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ วันอุโบสถ .. จงกรม ... ใหญ่ ปฎิบัติ ตามธรรม ของพระพุทธ ครบรอบ วัน เกิด ตรัสรู้ บรรลุอรหันต์พุทโธ ปรินิพพาน ( มรณ
๑๖ - ๑๗ ๐๒ ๒๕๖๖ { กดดูที่ นี่ + ภาพ } งานปฏิบัติธรรม นำสุข เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
งานปฏิบัติธรรม นำสุข เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ ... ศุกร์ ๑๗ - เสาร์ ๑๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖ ... .. งานปฏิบัติธรรม นำสุข เ
กดดู งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง จ. อุบล ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ .. ๑๒ - ๑๗ ม
งานปฏิบัติธรรม เพื่อ ภาวนา หาทางพ้นจากทุกข์ ที่ วัดหนองป่าพง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ ๑๒ ถึง ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ { มี ทุกปี ยกเว้น มีเหตุ }
( กดดู ที่นี่ ) ๒๒ -- ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖. มุทิตาจิต แด่ หลวงพ่อสี สิริญาโณ .. ครูบาอาจารย์ ภิกษุสงฆ์
คือ การ ยอมรับความจริง แล้ว วางเฉย มีปัญญา สติ ความเพียร ... พร้อมจะช่วยในสิ่งที่ดี ๆ ไม่ใช่เฉย แบบ ไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่โง่ .... นิยม เรียก ทั้ง สี่ อย่าง ว่า พรหมวิหาร ๔ แปลว่า เครื่องอยู่ของพรหม อยู่แบบพรหม มนุษย์ ก็ ทำได้ } { ที่จริง การ แ
( กดดู ที่นี่ ) มาฆปูชา ปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช หลังพุทโธ ปรินิพพาน ๒๕๖๖ ส
มาฆปูชา ปี ๒๕๖๖ ที่ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ วันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง วันสุดท้ายของฤดูหนาว จันทรคติ ปีเถาะ วันที่พระ ลงฟังปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ วันอุโบสถ วันขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๔ อธิกมาส ( อธิกมาส คือ ปีนี้ มี เดือน ๘๘ ... ถ้า ปกติมาส คือ มีเดือน ๘
การภาวนา ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
03 มิ.ย. 66 ถึง 04 มิ.ย. 66
วิสาขปูชา ๐๓-๐๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันพระฟังศีล ๒๒๗ ข้อ เสาร์ ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๗ อธิกมาส ( ๘๘ ) ปกติวาร ปีเถาะ ฤดูร้อน จันทรคติ พุทธบริษัท ชาวพุทธ มีศีล ๕-๘ สติ สมาธิ ปัญญา พ้นทุกข์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ใคร นั่ง สมาธิ แล้ว สบาย.. เดินจงกรม แล้ว เบา ... ปฏิบัติกรรมฐาน ฝึก ศีล สมาธิ ปัญญา พิจารณาธรรม ภาวนา แล้ว
อาการ ว่าง ๆ เย็น ๆ เบา ๆ
หายห่วง
ลืมความทุกข์
ดูผลโหวด
ฟังธรรม จาก วิทยุพุทธะ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์